Privacyverklaring dappr.nl

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om je privacy goed te beschermen. Daarom laten we je via deze weg weten hoe wij gegevens verzamelen en waar wij deze voor gebruiken. De privacyverklaring is van toepassing op VisualMedia B.V. en RPublic B.V., handelend onder de naam ‘Dappr’. Deze is als volgt opgebouwd:

  1. Doeleinden van gegevensverwerking
  2. Marketingactiviteiten
  3. Sollicitaties
  4. Beveiliging van onze website
  5. Recht op inzage van persoonsgegevens
  6. Recht om een klacht in te dienen
  7. Bewaartermijn en reden
  8. Cookies
  9. Aanpassingen van het beleid
  10. Contactgegevens

1.  Doeleinden van gegevensverwerking

Op onze website worden persoonlijke gegevens verwerkt voor het aangaan van nieuwe opdrachten. Zo heb je onder andere de mogelijkheid om ons contactformulier in te vullen. Dit gebeurt via een beveiligde verbinding. Om onze diensten te kunnen optimaliseren, kan het zijn dat er gegevens worden gebruikt om de website te verbeteren. Daarmee ondervind je een prettigere ervaring op onze website.
Dappr verwerkt persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
Dappr bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met tot stand komt.
Dappr verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

2.  Marketingactiviteiten

Wij houden bij hoeveel bezoekers wij op onze website krijgen. Daarmee kunnen we onder andere meten op welke pagina’s een bezoeker zich veelal bevindt. De IP-adressen zijn, via Google Analytics opgeslagen volgens de normen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Daarnaast kunnen wij klantgegevens bewaren en opslaan. Deze gegevens gebruiken we onder andere om de relatie met onze klanten te onderhouden. Hierbij kun je denken aan communicatie over lopende opdrachten/werkzaamheden of over onze diensten.
Inkoop / leveranciers:
Dappr verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en de uitvoering van de overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die Dappr verwerkt van haar leveranciers zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig is.
Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

3.  Sollicitaties

Als je bij Dappr solliciteert, dan verwerken we de door jou verstrekte gegevens (CV).
Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie en de personen die bij de selectieprocedure en gesprekken betrokken zijn. Dappr gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces. Indien er geen vervolgcontact zal zijn, kan Dappr de gegevens bewaren voor toekomstige situaties. Indien hier bezwaar tegen is kun je dit kenbaar maken via info@dappr.nl en zullen wij de gegevens verwijderen.

4.  Beveiliging van onze website

Dappr neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dappr maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat via de website verkregen persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van door Dappr verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dappr op via info@dappr.nl
Dappr.nl is een website van VisualMedia B.V. en RPublic B.V.
Website van derden:
Op de sites van Dappr kunnen links voorkomen naar andere websites. Dappr kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Raadpleeg voor informatie hierover de privacystatements op de websites die je bezoekt.

5.  Recht op inzage van persoonsgegevens

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dappr.nl.
Dappr zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

6.  Recht om een klacht in te dienen

Als bezoeker van onze website heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen. Je kunt een klacht indienen bij het Meldpunt AP (Autoriteit Persoonsgegevens).

7.  Bewaartermijn en reden

Dappr bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?
Klantgegevens:
Je persoonsgegevens worden bewaard zolang je klant bent van Dappr. Als je de klantrelatie beëindigt, bewaart Dappr niet langer dan noodzakelijk je gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.
Leverancier gegevens:
Je persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang je onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet.

8.  Cookies

Bij bezoek aan de website van Dappr verzamelen wij door middel van cookies informatie over het gebruik van de website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer achterlaat. Deze cookies worden gebruikt om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en daarmee de website te kunnen optimaliseren. Je kunt cookies ook uitschakelen voor onze website. Deze wijzigingen kun je instellen in je browser.

Wijzig cookie instellingen

9.  Aanpassingen van het beleid

Dappr behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Raadpleeg deze verklaring dan ook met enige regelmaat.

10.  Onze contactgegevens

Dappr Marketing en Dappr Online

Van Limburg Stirumstraat 50
7901 AS Hoogeveen
KvK 04063416
Telefoon: 0528 260 631
E-mailadres: info@dappr.nl

Dappr Merk

Helperpark 278-2
9723 ZA Groningen
KvK 68664893
Telefoon: 050 318 23 66
E-mailadres: info@dappr.nl

dappr.gemaakt

Everts Grond Weg Waterbouw

New Energy Coalition

KinderGordijnen

Omega

Omega

Woonvacature

woonvacature

Omexom

Omexom

Het Origineel

Blauwe Cross

Blauwe Cross

Zuidema Groep

Keizer Kliniek

Keizer

HZG

HZG

Goed Nieuws

Goed Nieuws makelaars

Mekander

Mekander

Waterontharder

Samen weg werken

Samen weg werken

Laude

Laude

De Wemmenhoeve

De Wemmen Hove

Lambertz & Visser

Visser

De Ooster

De Oostergast

Albarello

Albarello

Driewielfiets aanhanger

Fijnhout Drenthe

Uiterwijk Winkel Verzekeringen

Netwerk Zon

Holst dakbedekking

dappr.nieuws

Even een momentje voor jezelf? Lees dan onze stories voor inspiratie, om op de hoogte te blijven van innovaties en dappre verhalen.