dappr b.v
Samen weg werken

case: Samen weg werken

Communicatiestrategie en concept
Promotiemiddelen

Binnen het project Rijkswegen Noord wil Rijkswaterstaat Noord, in samenwerking met de drie Noordelijke provincies, Politie, Openbaar Ministerie en enkele brancheorganisaties meer aandacht voor veiligheid bij werkzaamheden aan en langs Rijks- en provinciale wegen. Onderzoek wees uit dat veel wegwerkers zichzelf regelmatig onveilig voelen, vooral als gevolg van het vaak asociale rijgedrag van weggebruikers. Wegwerkers zelf blijken de veiligheidsvoorschriften ook niet altijd even goed te volgen.

Samen weg werken

Campagne

De campagne was tweeledig; wegwerkers bewust maken van hun eigen gedrag en het belang van het volgen van de veiligheidsvoorschriften. Weggebruikers bewust maken van het feit dat wegwerkzaamheden nu eenmaal nodig zijn, primair in het belang van de weggebruiker zélf. Meer inzicht en begrip leidt tot veiliger gedrag zodat het werk ook sneller gereed is. En de wegwerker na de klus weer veilig naar huis kan. Een win-win situatie.

Samen Wegwerken

De campagne kreeg de naam Samen Wegwerken met als pay-off Veilig & Vlot. Weggebruikers en wegwerkers dragen samen verantwoordelijkheid en het is in ieders belang dat werkzaamheden vlot worden ‘weg gewerkt’. De bekende oranje pilon is de centrale beelddrager van de campagne en komt op vele manieren terug.

Samen weg werken

Communicatiemiddelen

Richting opdrachtgevers, infrabedrijven en hun medewerkers zijn onder meer een dm-package in pilon-vorm met inhoud, posters, animaties, promomateriaal als pennen, zonnebrand en een stand tijdens de Infradagen in Hardenberg ingezet.

Hen zijn ook veel tips en content aangereikt om zelf in te kunnen zetten in persberichten, bij voorlichtingsbijeenkomsten, op eigen socials, etc.

Richting weggebruikers is zichtbaar campagne gevoerd op regionale radio, via uitingen op vrachtauto’s en tankstations en online via Facebook en Google display.

Voor zichtbaarheid bij wegwerkzaamheden zijn spandoeken en beachflags beschikbaar gesteld aan opdrachtgevers en uitvoerders. Met tijdloze boodschappen als ‘Fijn dat je rekening met me houdt!’ en Top dat je je snelheid aanpast!

dappr.contact
Bel ons
dappr. Merk
050 31 83 266

dappr. Marketing & Online
0528 260 631
Mail ons
Algemeen
info@dappr.nl

Support
info@dappr.nl
Bezoek ons
Helperpark 278-5
9723 ZA, Groningen

Van Limburg Stirumstraat 50
7901 AS, Hoogeveen
dappr.contact

dappr.nieuws

Moed, lef en inspiratie vind je vaak in kleine, alledaagse dingen. We delen ze graag met je. Dit gebeurt er in de wereld van merk, marketing en online.