dappr b.v

case: New Energy Coalition

Grafische elementen, Huisstijl
Communicatiemiddelen
Re-design websites

Nieuw communicatiethema New Energy Coalition.

New Energy Coalition is een voortdurend groeiend netwerk van kennisinstellingen, bedrijven, overheden en ngo’s die samen werken aan de versnelling van de energietransitie voor een duurzame toekomst.

New Energy Coalition zocht een nieuw overkoepelend communicatiethema dat de lading van alle activiteiten dekt en voor verbinding zorgt met en tussen de onderliggende labels New Energy Academy en New Energy Business School. Het nieuwe thema zorgt tevens voor een nieuwe fase in haar bestaan waarmee ze zichzelf, de labels en ambities krachtiger positioneert en eenduidiger uitdraagt.

Dappr bedacht het communicatiethema:

‘drivers of change’ 

Een netwerk is zo sterk als de kwaliteit en inzet van haar individuele leden. De leden moeten zichzelf niet zien als ‘ambassadeurs’. Dat is een te passieve rol.

De huidige situatie vraagt om gedreven verbinders en grensverleggers.

‘Drivers’ zijn de mensen die de netwerken initiëren en faciliteren, maar ook onderzoekers, docenten, studenten, bestuurders en ondernemers die de energietransitie aanjagen. Alsmede de technologieën, methodieken, oplossingen, projecten waaraan gewerkt wordt en inspirerende events die georganiseerd worden.

Door het thema ook als pay-off te gebruiken krijgt de merknaam een actieve aanvulling en wordt de verbindende opdracht van het netwerk duidelijk.

Huisstijl en Beeldconcept

Het enthousiasme over het nieuwe thema/pay-off resulteerde in een aanscherping van de huisstijl, een nieuw beeldconcept en realisatie van een veelheid aan communicatiemiddelen. Inclusief een redesign van de drie bestaande websites; newenergycoalition.org, newenergyacademy.org en newenergybusinesschool.org om de samenhang tussen Coalition en de labels te versterken. Ontwikkeling van een nieuwe online strategie is de volgende stap. 

dappr.contact
Bel ons
dappr. Merk
050 31 83 266

dappr. Marketing & Online
0528 260 631
Mail ons
Algemeen
info@dappr.nl

Support
info@dappr.nl
Bezoek ons
Helperpark 278-5
9723 ZA, Groningen

Van Limburg Stirumstraat 50
7901 AS, Hoogeveen
dappr.contact

dappr.nieuws

Moed, lef en inspiratie vind je vaak in kleine, alledaagse dingen. We delen ze graag met je. Dit gebeurt er in de wereld van merk, marketing en online.