White paper: Toegankelijkheid van je site - WCAG 2.1

In Nederland heeft naar schatting 25% van de bevolking een vorm van functiebeperking.

Dat is ruim een kwart van de bevolking! Deze mensen maken vaak gebruik van allerlei tools om dingen te doen die wij volstrekt normaal vinden. Denk hierbij ook aan dingen zoals websites bezoeken en andere online taken. Het is niet vanzelfsprekend dat dit ook allemaal werkt wanneer je gebruik maakt van een screenreader, dat tekst altijd goed leesbaar is qua vorm, kleur of grammaticale samenstelling. 

Voor (semi-)overheidsinstellingen is het vanaf 23 september 2020 verplicht om te voldoen aan de WCAG, de Web Content Accessibility Guidelines. Websites moeten vanaf die datum voor iedereen toegankelijk zijn, dus ook voor mensen met een beperking. Wat betekent dit inhoudelijk?

4 principes van toegankelijkheid

Er zijn 4 principes waar toegankelijkheid op getoetst wordt. 

 1. Waarneembaar;
  denk hierbij aan een screenreader voor blinden, ondertiteling bij filmpjes, kleurgebruik (contrast).
 2. Bedienbaar;
  een website moet ook zonder muis te bedienen zijn.
 3. Begrijpelijk;
  content moet begrijpelijk zijn voor iedere gebruiker. Tekst wordt geschreven op B1-niveau. Denk ook aan instructies bij formulieren.
 4. Robuust;
  de techniek moet in orde zijn, een cms gebruiksvriendelijk.

Wie moet hieraan voldoen?

Digitale toegankelijkheid is verplicht voor Nederlandse overheden; rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en instellingen uit de (semi-) publieke sector. Je kunt snel controleren of een site aan de voorwaarden voldoet via www.wcag.nl. Denk er wel om dat deze quickscan slechts van toepassing is op een klein gedeelte van de eisen.

Meer weten over WCAG 2.1?

Wij hebben een whitepaper opgesteld over de WCAG. Met deze aanvullende informatie heb je ook direct een stappenplan hoe verder te gaan.

WCAG scan

Wil jij er 100% van verzekerd zijn dat jouw website voldoet aan de eisen van de WCAG? Neem dan contact met ons op. We kunnen een uitgebreide scan uitvoeren waarmee alle punten naar boven komen. We kunnen daarna uiteraard ook helpen met het oplossen van pijnpunten en begeleiden het traject. 

dappr. nieuws

Moed, lef en inspiratie vind je vaak in kleine, alledaagse dingen. We delen ze graag met je. Dit gebeurt er in de wereld van merk, marketing en online.

toon lef. maak een keus

Je hebt vast een heleboel vragen. Twijfel niet langer en pak die telefoon, typ die e-mail of kom langs als je durft.

Bel ons

dappr. Merk
050 31 83 266

dappr. Marketing & Online
0528 260 631

Mail ons

Algemeen
info@dappr.nl

Support
support@dappr.nl

Bezoek ons

Helperpark 278-2
9723 ZA, Groningen

Van Limburg Stirumstraat 50
7901 AS Hoogeveen