case: Mekander uitvaart

case:
Mekander

uitvaart

Branding, huisstijl en logo

Nieuwe leden gezocht!

Onderlinge Uitvaartvereniging OUVW kent een rijke historie in de regio Oost-Groningen maar werd als een van de grootste in de regio geconfronteerd met een vergrijzend en dalend ledenbestand. Dit zou op termijn de continuïteit in gevaar brengen. Een eigen analyse had duidelijk gemaakt dat er een meer klant- en marktgerichte koers zou moeten worden gevaren, met meer aandacht voor de online performance om zowel bestaande leden te behouden als nieuwe te werven.

Vitaal vooruit

Ons plan van aanpak ‘Vitaal vooruit’ oversteeg de oorspronkelijke vraag, omdat er o.i. eerst gebouwd diende te worden aan een goed fundament alvorens zichtbaar te gaan communiceren. De aanpak ging uit van 3 stappen

  • branden van OUVW als merk
  • een online strategie als basis voor nieuwe website en operationele online marketing
  • een communicatieconcept om de dialoog met de doelgroep aan te gaan

Persoonlijke betrokkenheid

Binnen het merktraject, bedachten we de nieuwe merknaam Mekander, die samen met de pay-off We zijn er voor elkaar veel krachtiger de persoonlijke betrokkenheid bij de eigen regio in het algemeen en haar leden in het bijzonder uitdraagt. De scherpe positionering, nieuwe naam en nieuw beeldmerk vormden de basis voor een geheel nieuwe visual identity.

Online strategie

De online strategie had als doel het dalende ledenaantal minimaal te compenseren met nieuwe aanwas. Met als grootste uitdaging het merk zichtbaar te maken in het oriëntatieproces van de doelgroep, met sterke concurrentie van de grote landelijke partijen bij regionale werving. De door ons op basis van de klantreis ontwikkelde generiek 3 fasen strategie (Branding – Transactie – Loyalty) en het feit dat ‘lifetime events veelal het keuzemoment bepalen’ waren zowel basis voor de nieuwe website als online ‘spin in het web’ als structurele en incidentele online marketing.

In dialoog met de doelgroep

Het concept tenslotte is gericht op het aangaan van de dialoog met de doelgroep, vanuit hun gezamenlijke binding met de eigen regio.  Van intern naar extern, van reactief naar pro-actief. Hiermee transformeerden wij de introverte uitvaartvereniging OUVW in een zelfverzekerd en extravert regionaal merk. De aanvankelijk door klant gevoelde angst de eigen leden mogelijk van zich te vervreemden bleek ongegrond; er werd louter positief op deze metamorfose gereageerd.

toon lef. maak een keus

Je hebt vast een heleboel vragen. Twijfel niet langer en pak die telefoon, typ die e-mail of kom langs als je durft.

Bel ons

dappr. Merk
050 31 83 266

dappr. Marketing & Online
0528 260 631

Mail ons

Algemeen
info@dappr.nl

Support
support@dappr.nl

Bezoek ons

Helperpark 278-2
9723 ZA, Groningen

Van Limburg Stirumstraat 50
7901 AS Hoogeveen